SMiMONJOS DEL GRIS AL NEGRE

SMiMonjos té un govern municipal que, com a mínim, es pot qualificar de peculiar. Quan l’any 2015 Esquerra Republicana va accedir a l’Ajuntament, no hi havia ningú que ocupes un càrrec tan important a l’organigrama municipal com l’interventor, incomplint la legislació i la lògica administrativa. L’interventor és la persona a qui correspon el control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària d’un ajuntament. Es a dir, l’ús correcte dels diners del poble.
Aquesta alarmant irregularitat va comportar que, fa quatre anys, ERC exigís l’immediat nomenament d’un interventor i s’acabés amb l’incompliment legislatiu. En aquells moments ja feia uns anys que s’havia iniciat el procediment jurídic que va acabar amb la inhabilitació de l’alcalde i de la secretaria. Curiosament era la secretaria qui feia les funcions d’interventora. Degut a la gravetat de la situació, en pocs mesos, tal com consta al web municipal, una persona va accedir a la plaça d’interventor i es va regularitzar la situació.
Ser interventor en el sector públic exigeix l'exercici d'unes habilitats molt poc habituals. Per si fos poca tasca dominar tota la normativa financera o de contractació, l'Interventor ha d'estar disposat a afrontar pressions i  conflictes per part de les autoritats responsables de l'execució de la despesa pública. En alguns casos, l'enfrontament pot cobrar una virulència extraordinària. Què fer llavors? Molts funcionaris fan les maletes i canvien de destinació.
L’any 2018 ha acabat a l’ajuntament de SMiMonjos sense interventor. Els regidors de l’oposició ho hem conegut casualment. La majoria, que governa el municipi des de fa quaranta anys, gestiona el municipi com si fos la seva finca privada, sense transparència, sense informar als altres regidors, ni als veïns, al mig d’una gran boira, d’amagat. Cap partit de l’oposició coneixia un canvi tant important, ni encara avui les causes que  han provocat que l’interventor així deixat el càrrec i/o hagi estat substituït després de presentar els pressupostos del 2019.
Durant els darrers mesos ERC ha realitzat entre els ciutadans de SMiMonjos una amplia enquesta per conèixer la valoració que fan de la gestió municipal. Els veïns i les veïnes suspenen el consistori en “transparència de la gestió municipal” i en la “consideració que l’ajuntament té amb els veïns”. L’ajuntament treu una nota molt baixa quan els veïns valoren “el grau en que els ciutadans poden participar en la gestió municipal”. Sortosament aproven l’atenció que reben dels treballadors municipals.