VOLEM QUE ELS TRENS DE VILAFRANCA ARRIBIN A SANT VICENÇ

Al ple d'avui de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat per unanimitat una nova moció d'Esquerra en la qual es demana que els trens que surten o paren a Vilafranca segueixin fins l'estació de Sant Vicenç de Calders i d'aquesta manera a la nostra estació pararan 37 trens (un cada mitja hora) i no els 22 actuals.
L'estació d'Els Monjos és utilitzada diariament per 700 persones. Amb l'augment de les freqüencies i l'arranjament del solar de Cal Barreres com  aparcament, el transport públic del municipi millorarà notablement, i s'evitarà que molts veïns s'hagin de desplaçar a Vilafranca per agafar el tren. 


42/ERC/18 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC), PER LA MILLORA DE LES INTERCONEXIONS FERROVIÀRIES DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS.
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
En l’actualitat, la línia R4 que connecta l’estació de Sant Vicenç de Calders amb Barcelona per l’interior (Vilafranca del Penedès) té un servei de 22 sortides en cada sentit, amb una freqüència de pas que, en direcció nord (Sant Vicenç – Barcelona) és d’un tren cada hora llevat de la franja horària que va de les 05:31h fins a les 07:33h del matí en que n’hi ha un cada 15 minuts (aprox.) i en el sentit sud (Barcelona – Sant Vicenç) amb sortides també cada hora, incrementant-se a un tren cada mitja hora entre les 20:16h i les 22:46h.
Aquesta línia ferroviària és d’importància cabdal pel municipi, perquè la connecta amb els polígons del cinturó industrial de Barcelona i poblacions adjacents, on hi treballa molta gent que viu al nostre municipi i els de l’entorn que, en l’època de la bombolla inmobiliaria varen canviar els seus domicilis buscant una “suposada” millora en la qualitat de vida. Si a aquest fet hi sumem els estudiants que utilitzen la R4 per desplaçar-se fins a la Universitat Autònoma de Catalunya enllaçant amb la R8 a Martorell, podrem entendre la importància d’aquest servei pels veïns i veïnes de Santa Margarida i els Monjos i els municipis de l’entorn. Segons les dades de la Mancomunitat Penedès Garraf l’utilitzen unes 700 persones diàriament.
 
Així doncs i atès que els darrers Governs de la Generalitat, han tingut damunt la taula la petició d’increment del nombre de freqüències ferroviàries de la R4 al seu pas per l’estació d’Els Monjos i fer-ho mitjançant l’allargament del recorregut dels trens que tenen com a destí final Vilafranca del Penedès i que, degut a la manca de vies d’estacionament en aquella població han de quedar varats a la següent estació, la d’Els Monjos, on s’hi desplacen sense viatgers ni la possibilitat d’embarcament.
 
Atès que aquesta mateixa proposta ja va ser presentada per l’equip de Govern de l’Ajuntament del Vendrell el novembre de 2013 i aprovada pel Ple ja que és un element clau per tal d’assolir els objectius inclosos en el Pla de mobilitat urbana del Vendrell.
Atès que en el Pla Estratègic de Desenvolupament i Ocupació del Baix Penedès 2017 – 2022 aprovat pel Consell Comarcal el passat mes de febrer, s’hi proposa dita millora en el trànsit ferroviari com una acció de defensa dels interessos comarcals.
 
Atès que amb una inversió econòmica mínima, les estacions del Vendrell, l’Arboç i Els Monjos passarien de les actuals 22 freqüències, a tenir-ne 37, amb un tren cada mitja hora en ambdós sentits que, a part de millorar la connectivitat d’aquestes poblacions i el seu entorn amb la capital de Catalunya, també servirien a les poblacions de l’interior (Gelida, Sant Sadurní, Vilafranca...) per millorar la seva connexió amb les poblacions de la costa (Sitges, Vilanova, Cunit...) al tenir més freqüències fins el gran “hub” ferroviari que és l’estació de Sant Vicenç de Calders.
 
Atès que amb la mesura proposada aconseguiríem millorar el servei deficitari de la línia R4 i pal·liar part dels inconvenients que les obres del tercer fil ferroviari i la posterior utilització massiva que en faran els trens de mercaderies.
 
 
PROPOSTA D’ACORDS:
Que recollint tot l'exposat anteriorment, i d’acord a l’article 106 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, proposa a la resta de forces polítiques que composen el Ple de l’Ajuntament de  Santa Margarida i els Monjos que sotmeti a debat i votació el següent ACORD:
 
1. Que els trens de la línia R4 que actualment finalitzen el seu trajecte a Vilafranca del Penedès i que queden varats a l’estació dels Monjos, continuïn el seu servei fins a l’estació de Sant Vicenç de Calders.
2. Que els trens de la línia R4 que actualment inicien el seu recorregut a l’estació de Vilafranca del Penedès, ho facin des de l’estació de Sant Vicenç de Calders.
3. Traslladar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a ADIF i a RENFE.
 
A Santa Margarida i els Monjos, 13 de setembre de 2018
 
Josep Arasa i Ferrer
Grup municipal d’ERC a  Santa Margarida i els Monjos