22 DE MARÇ, DIA MUNDIAL DE L'AIGUA. MANIFEST DEL FOIX

MANIFEST D'ERC DE VILAFRANCA, SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS, CASTELLVÍ DE LA MARCA, CASTELLET I LA GORNAL
El 22 de març és el Dia Mundial de l'Aigua, declarat per resolució de l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 1993. La celebració ha anat adquirint gran importància i l’aigua, com a recurs nuclear, ha començat a esdevenir centre de debat entre les administracions, partits, entitats i veïnat.
La bona qualitat de l'aigua és essencial per a la salut humana, el desenvolupament social, econòmic i l'ecosistema. Tanmateix, a mesura que les poblacions creixen i els entorns naturals es degraden, garantir que hi hagi subministraments d'aigua suficients i segur per a tothom és cada vegada més desafiant.  Els recursos hídrics del Penedès cada cop són més escassos i la depuració de l’aigua de mar no es pot assumir econòmicament. Una part important de la solució és produir menys contaminació i millorar la forma de gestionar les aigües residuals.
Les pressions socials i ambientals durant els últims anys han conduït a la indústria vers un moviment creixent per a reduir les seves aigües residuals i a tractar-les abans d’abocar-les. Les aigües residuals ara es consideren com un recurs potencial i el seu ús, o el reciclatge després d'un tractament adequat, poden proporcionar beneficis econòmics. Per exemple, utilitzant aigua de procés per a refredament o escalfament, o aigua de pluja a partir de recol·lectors de sostre per rentat de wàter, reg o rentat de vehicles, tal com comencen a fer algunes empreses.
A ERC creiem que el creixement de la demanda d'aigua al Penedès requerirà nous enfocaments per a la recollida i gestió de les aigües residuals. Si no es millora la qualitat de la recollida de les aigües residuals de 13 municipis que van a parar a la depuradora de Vilafranca, gestionada per la Mancomunitat Penedès-Garraf, i no es controlen els abocaments, és impossible que millori la qualitat de les aigües del principal riu de l’Alt Penedès, el riu Foix, i de la capa freàtica. Una depuradora que pateix, a més, greus problemes quan plou. El clavegueram dels nostres pobles tan recull les aigües pluvials com les domiciliaries o industrials. Quan plou la depuradora envia tota l’aigua directament a la conca del Foix. Riu que no té capacitat de regeneració, i la seva contaminació afecta directament els habitants d’Els Monjos, de la Ràpita, de les Masuques, de Castellet, de l’Arboç i de Cubelles. Contaminació que s’afegeix a la produïda per les nombroses activitats humanes (agrícoles, ramaderes, industrials) que es desenvolupen al llarg de la conca, els nuclis urbans i les urbanitzacions que s'hi han establert que han originat l'eutrofització de l'embassament i de les aigües del riu.
ERC, contraria als macro-projectes de depuració, proposa un pla de millora de les conduccions a l’alta que recullin per separat les aigües pluvials i les residuals. Una distribució de la depuració d’aigües residuals al llarg de tota la conca del Foix, habilitant mes depuradores de dimensions més petites distribuïdes per les poblacions de la conca i la reobertura de les existents actualment aturades (Els Monjos, La Ràpita, La Múnia,....). El que permetrà una millor depuració -sigui quin sigui la tècnica de depuració utilitzada- i una major dilució dels contaminants. De fet, a l’Alt Penedès, amb aquesta proposta, les aigües residuals reutilitzades poden ajudar a afrontar altres reptes, inclosa la producció d'aliments i el desenvolupament industrial.