Ajuntament

PER ERC ELS PRESSUPOSTS DE SMiMONJOS 2018 SÓN UN DESGAVELL

Aquests pressupost són una mostra de bon fer comptable. Les sumes i les restes estan ben fetes. Però uns pressuposts no són tan sols un exercici administratiu. Són la transposició econòmica resultant d’un anàlisi social. Per fer-lo no es suficient saber el nombre d’habitants, quins són els ingressos o com es van gastar els diners l’any anterior. Els pressupostos són els que defineixen la política d’un ajuntament i, conseqüentment, aquest és el debat més important que té un consistori. Si un pressupost el fa un govern de dretes tendirà a l’acumulació de la riquesa en profit d’uns pocs, d’uns barris, d’unes persones o d’unes entitats. Si el pressupost el fa un govern municipal d’esquerres farà un pressupost que afavoreixi la inclusió, l’equilibri dels recursos i la transferència de riquesa. Per ERC un pressupost municipal ha de tendir a l’equitat social a partir del coneixement de la realitat local. Ha de servir per revertir els diners en profit de tothom i especialment entre les classes més desafavorides per tal escurçar les distancies socials. La seva proposta pressupostaria és un despropòsit social.
El pressupost de SMiMonjos de 2018 és el pressupost municipal més elevat de la comarca. És pràcticament igual al de l’any 2017, (8.868.558) uns 80.000 € 0,90% més el d’aquest any. Correspon a 1.205 € per ciutadà. Vilafranca 1.091 € per persona. Gelida 981€. Aquesta capacitat es deu majoritàriament a la riquesa generada per l’important parc industrial del municipi.  El que ens permet tenir un Producte interior brut (182,4 €), superior a la mitjana catalana (100) i a la comarca 100,8 €. Però si ens quedéssim tan sols amb aquestes dades tindríem una imatge distorsionada del municipi.
El percentatge d’aturats el darrer mes d’octubre era del 12,95%, certament ha disminuït, el més d’octubre de l’any passat hi havia 14,52% d’atur, però el percentatge d’aturats continua estan per sobre de la mitjana penedesenca. A Sant Sadurní actualment hi ha el 8,50% i a Gelida el 12,63%.
Seguim amb dades municipals, la Base Imposable de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques al municipi és de 18.873 €, quantitat per sota de la base imposable de la comarca. A Vilafranca es de 20.836€, a Sant Sadurní 22.952, Gelida 22.827 i la mitjana catalana és de 22.337€. Aquestes dues dades, atur i base imposable són les que principalment han de condicionar les directius polítiques del pressupost.
A l’estat espanyol, gràcies a les polítiques del PP amb el suport de Cs i socialistes s’està al capdavant de la llista de desigualtats per renda d’Europa. Els rics son cada cop més rics i els pobres cada cop més pobres. El 21,3% de la població de la nostra zona –la 3a corona barcelonina- està en risc de pobresa. El 13 % dels treballadors ja són pobres. El 28,6% tenen dificultats per arribar a finals de més. El 7,3% no poden mantenir la temperatura adequada de les seves llars. Etc, etc.
És a dir malgrat el anys transcorreguts de govern socialista a SMiMonjos, som un municipi ric amb una població pobre.
Els pressuposts que avui ens presenten no són uns pressupostos correctors d’aquesta tendència, no son uns pressuposts socials.  Aquets pressupostos que avui ens proposen són  uns pressuposts populistes, que l’únic que busquen és el benefici electoral. Aquests és un pressupost electoralista que respon a les necessitats del seu partit, més que a les reals a mig i llarg termini.
En aquets pressupost les partides esportives, que són de 500.000 € sense tenir en compte les despeses laborals, són lleugerament superiors a la despesa social. Han reduït la despesa destinada a alimentació social (2017-19.000€, 2018-15.000€).  Destinem més diners a despeses jurídiques –sense determinar 18.000 € que a alimentació social.  No destinen diners a la construcció d’habitatge social.
Al foment de l’ocupació l’any 2017 es van destinar 15.000 €, per l’any 2018 en lloc d’augmentar-ne la quantitat, tan sols preveuen 10.000 €. El pressupost no tenen cap partida per reconduir les noves iniciatives dels  autònoms i afavorir els llocs de treball de més qualificació, de tal manera que al municipi hi ha 4 bars per cada mil habitants, quan a Gelida n’hi han 1,24 o a Sant Sadurní  2,13 per mil. Paral·lelament tampoc afavoreixen l’empresa i no tenen cap partida destinada a la implementació de les noves tecnologies als polígons industrials.
Més enllà d’una “bicicletada” festiva anyal no fan res per afavorir el transport públic. En aquest pressupost tan sols destinen 1.000 € per un aparcament a l’estació quan tenim al costat de l’estació un solar que caldria asfaltar per millorar l’espai d’aparcament.
En un municipi on totes les entitats de població tenen boscos o terra de conreu al seu entorn, destinaran 7.500€ a un espai caní. Aquets diners es poden destinar a una seriosa campanya de foment del civisme i així fer nostre aquell vell adagi “si dones a un nen un peix li treus la gana un dia, si l’hi ensenyes a pescar li treus la gana per sempre”.
Les diferencies en el tracte a les entitats continuen evidents. La casa d’Andalusia, que ocupa la Sala Alguer en un 85% del temps, té dret a neteja, assegurança, telèfon, electricitat etc, etc cosa que no tenen les altres associacions del municipi. El cost d’aquets serveis de la sala Alguer és de 8.900 € anyals, més unes barbacoes que es faran en aquell espai per un valor de 8.000 €. Total 16.900 €, import molt superior al que percep la Margaridoia malgrat que aquest any es dona una subvenció complementaria de 2.000€,  o al que percep el CCRR.
En aquests pressupost hi ha xifres molt dubtoses que freguen la mentida. A proposta d’ERC es van aprovar mesures per reduir la despesa telefònica, que, per habitant, és molt superior que la de les altres localitats de la contornada. Ens van dir que ja ho havien fet, que aquest any es reduiria un 20%, no la meitat com ERC proposava. Doncs no ha estat així. La despesa telefònica del 2017 va ser de 67.221 € la prevista per 2018 és de 80.240€ un 19.36% més, és a dir un 40% més del que ens havien assegurat. A cada habitant del municipi, gran o petit, la telefonia de l’ajuntament l’hi costarà 11€. Un malbaratament si ho comparem amb d’altres municipis de la comarca. A ingressos Compensació telefònica  2017- 21.300€, 2018 -22.208€ representa el 27,67%
Aquets pressupost no ens ofereixen cap partida per una integració urbanística, ni intercomunicació global del municipi entre si ni amb la resta de la comarca. No hi ha cap partida destinada a la protecció del Medi Ambient, o al control de la contaminació, o a la seva regeneració. A l’estalvi d’aigua o a incentivar les energies renovables, etc...
Al pressupost torna a sortir el capítol despeses jurídiques per valor de 18.000€, quan havien assegurat que la defensa jurídica ja estava contemplada en les assegurances. En el capítol d’ingressos no n’hi ha cap procedent dels deutes de l’estudi Hèlix. Ja no volen cobrar el deute que tenen amb la gent del poble?.
I podria seguir amb la previsió de les assegurances dels vehicles i d’altres partides que fan enrogir a qui tingui vergonya.