Mocions

ERC de SMiMonjos presenta una moció per la condemna de la violència i declarar Enric Millo persona “non grata” al municipi”.

37/ERC/17 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC). L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA  PER CONDEMNAR LA VIOLÈNCIA DE L’1-O
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
 
PROPOSTA D’ACORDS:
Que recollint tot l'exposat anteriorment, i d’acord a l’article 106 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència proposen a la resta de forces polítiques que composen el Ple de l’Ajuntament de  Santa Margarida i els Monjos que sotmeti a debat i votació els següents acords:
 
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.
 
A Santa Margarida i els Monjos a 6 d’octubre de 2017