SUSPÈS EL PLA D’URBANISME DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

El passat dilluns 10 de juliol, amb la sala de sessions plena de gom a gom, es va celebrar un Ple ordinari a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Al Ple, i davant la sorpresa dels assistents i dels grups d’ERC i la CUP, la majoria de govern va informar de la suspensió de les llicencies municipals de construcció degut a que el Tribunal Suprem havia suspès el Pla Municipal d’Urbanisme. ERC i la CUP van demanar la celebració d’un ple extraordinari sobre el tema, proposta que va ser desestimada pel grup de la majoria.
Al mateix ple, els socialistes amb el vot de Convergència, va fen valdre la seva majoria i es van negar a fer un estudi sobre la recollida d’escombraries, la selecció de les mateixes, els contenidors, etc,  que permetés conèixer el parer ciutadà i avançar cap a la recollida domiciliaria i selectiva i així disminuir la quantitat de brossa produïda, tal com proposava ERC. Les xifres de recollida selectiva del municipi es troben molt allunyades del 60% de recollida selectiva que preveu la directiva marc de residus. A més, el propi ajuntament reconeix que les dades  que ofereix són enganyoses ja que “s’inclouen com a residus recollits selectivament els residus voluminosos, de fustes i de runes recollits a la deixalleria”.
Amb un ampli i tens debat es va aprovar la moció presentada per Bosc Verd, la Plataforma contra la Incineració i d’altres veïns del municipi, en la qual es demana a la Conselleria de Territori i sostenibilitat perquè paralitzi la utilització de residus com a combustible a la planta d’Uniland .
El govern municipal va presentar i aprovar amb el vot de Convergència modificacions pressupostaries que inclouen -de nou-partides de més de set-cents mil euros destinades al Castell de Penyafort, edifici que no se sap perquè servirà, ni existeix cap pla d’usos, i al qual ja s’han realitzat les obres de consolidació imprescindibles. ERC i la CUP es va abstenir amb les modificacions pressupostaries.
Es va aprovar la signatura d’un conveni amb PenedèsTV, llargament reivindicat per institucions, veïns i proposat repetidament per ERC des de l’any 2015. En virtut d’aquest conveni, Penedès TV emetrà quatre noticies i dos reportatges mensuals d’entre deu i quinze minuts relacionats amb el municipi. A més, oferirà nou resums d’activitats esportives i dues transmissions en directe d’actes organitzats amb motiu de les principals festivitats. Va quedar pendent la regulació de les condicions d’accés i d’us d’aquest mitjà per part de les entitats del municipi.
Amb la reclamació que va fer ERC de més transparència i democràcia es va acabar el Ple passades les 11 de la nit.

De la premsa comarcal 14-07-17
El Ple es pot veure a https://www.youtube.com/watch?v=wnbXmQqmMhE