Subvencions de la Diputació per commemoracions

Informació sobre la convocatòria de subvencions de la Diputació de Barcelona a favor d'entitats sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius, per a l'exercici 2017, destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:
  • Activitats excepcionals / singulars relacionades amb l’organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d’àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona. 
  • Activitats excepcionals / singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Esdeveniments relacionats amb commemoracions singulars múltiples de 5 a partir dels 10 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Esdeveniments relacionats amb commemoracions singulars de 25 anys, 50 anys, 75 anys, 100 anys, és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona. Tindran especial rellevància els esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració per a l’any 2017, aprovades per part de la Generalitat de Catalunya mitjançant acord del Govern del dia 3 de gener de 2017.
  • El termini de presentació de sol·licituds: des de l’endemà de la publicació al BOPB fins al 7 de juny de 2017 inclòs.
  •  
  • http://www.diba.cat/presidencia-subvencions