SM i MONJOS LA PISTA RELLISCA

SMMONJOS, LA PISTA RELLISCA
 
L’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos va aprovar  el projecte de remodelació de la pista poliesportiva de l’avinguda de Catalunya d’Els Monjos per un import de 580.000 euros. Aquesta pista poliesportiva és una de les tres que estan cobertes al municipi i forma part de la xarxa d’instal·lacions esportives municipals. S’utilitza com espai per la pràctica esportiva, d'entrenaments, per infantils,.... i per realitzar activitats de caire lúdic.
 
Sense negar les necessitats de remodelació de la instal·lació, l’aprovació de les obres de la pista llisquen tècnicament. Aquesta pista està enquibida en un solar que va quedar enrunat en un bombardeig franquista, i no compleix amb les mides reglamentaries per disputar partits de les categories superiors, ni per les mesures optimes de seguretat. L'actual projecte no ho soluciona. ERC creu que una inversió tan important com la que es vol fer hauria de començar per resoldre el problema d’amidament, cosa senzilla si s’utilitza una part del solar posterior, tal com està previst al pla municipal d’urbanisme. Proposta que, sorprenentment i sense cap argument tècnic o econòmic, el partit de la majoria es nega a realitzar.
 
El projecte grinyola i no fa gaire bona olor. La majoria va imposar que fos la  Junta de Govern –on tan sols està representat el seu partit- qui sigui “l’òrgan competent per a la licitació i adjudicació de l’obra”, i va facultar l’alcaldessa “perquè en nom de l’ajuntament subscrigui els documents necessaris per a fer efectius els acords”. Es a dir que l’adjudicació no passarà per la Mesa de Contractació on estan representats tots els grups que. lògicament, la poden controlar.
 
Davant la foscor i falta de transparència que comporta aquesta mesura, l’interès del partit de la majoria per controlar exclusivament tot el procés econòmic-administratiu i les deficiències tècniques del projecte, Esquerra va manifestar el seu desacord abstenint-se.