SMiMonjos un municipi ric?.

Des de fa anys l’Ajuntament pregona que SMiMonjos és ric i minimitza les dades de l'atur, afirmació mensualment negada per la Diputació de Barcelona.
El darrer informe de la Diputació de Barcelona (05/01/17) sobre l’atur “Informe mensual atur registrat municipis i comarques província de Barcelona, desembre 2016”, hi havia a Santa Margarida i els Monjos 473 persones a l’atur, el 14,52%. Superant la mitjana comarcal (Alt Penedès 12,94%) i la d’altres localitats amb un nombre semblant d’habitants, Sant Sadurní 8,73% o Gelida 13,98%, o el percentatge de la província de  de Barcelona que és del 12,78% d’aturats.
La xifra d’aturats a SMiMonjos malauradament no es recupera. El mes desembre tan sols 13 persones van sortir de les llistes d’atur del mes anterior ja sigui per jubilació, per haver trobat feina, per estar cansats de buscar.ne, etc...
Conseqüents amb les xifres d’atur la renda familiar és de les més baixes del Penedès. La Base Imposable General per Declarant de la Renda de les persones Físiques (2014) a SMiMonjos és de 18.227€. A l’Alt Penedès és 19.761€ i a Catalunya 20.900€.
Cert que degut a la gran industrialització del municipi el Producte Interior Brut (índex Catalunya = 100, Alt Penedès, 100,8).) es superior 182,4 €, PIB que no arriba als veïns i veïnes del municipi. Ja fa un temps l’Auditoria Ambiental Municipal de Santa Margarida i els Monjos elaborada per  la Diputació de Barcelona afirmava que SMiMonjos era un municipi ric de famílies pobres i demanava mesures correctores sense que aquestes s’hagin aplicat, tal com es pot comprovar en els pressupostos recentment aprovats. Les despeses més importants es dediquen al lleure i no a la creació de llocs de treball o per acabar amb les necessitats socials que pateix el municipi.