Santa Margarida i els Monjos - Esquerra Republicana
 • Noves subvencions per les associacions (octubre)

  Convocatòria / Crida de Col·laboració tecnològica Empresarial Uruguai Espanya 18/10/2016 Projectes de cooperació tecnològica amb Austràlia 20/10/2016 Ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí, de la cunicultura i del cabrum de llet (Convocatòria) 21/10/2016 Ajuts Obertament a projectes de lluita contra l’estigma en salut mental (Convocatòria)  21/10/2016 Subvencions per a la realització de contractes de joves de més de setze anys i menors de trenta anys, per a empreses de qualsevol sector, amb la finalitat que les persones joves no ocupades, ni integrades en els sistemes d'educació o formació reglada pugu 22/10/2016 Convocatòria de propostes 2016 - Construir capacitats i experiència relacionada amb l'observació de la Terra a través de Copernicus - 248 / G / GRO / COPE / 16/9077 26/10/2016 Ajudes per al desenvolupament de diagnosis d’innovació comercial en el marc del Pla de comerç minorista, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per la Secretaria d’Estat de Comerç (Convocatòria) 30/10/2016 Ajuts per al desenvolupament de paquets de projectes audiovisuals (Convocatòria) 09/11/2016 Subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials (Bases i Convocatòria) 10/11/2016 Subvencions per a la rehabilitació i la dotació d'equipament de teatres de Barcelona (Bases i Convocatòria) 11/11/2016 Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat (Convocatòria) 13/11/2016 Convocatòria de propostes 2016 per a una acció preparatòria - Tecnologies del coneixement obertes: Mapejar i validar el coneixement - ECOKT2016 14/11/2016 Convocatòria de propostes per a un projecte pilot per al desenvolupament de l'ús de les noves tecnologies i eines digitals en l'educació - Tecnologies i eines per als nens i joves amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) - 2016-GEN-EDU-T 14/11/2016 Subvencions per a l'any 2016 a projectes d'investigació fonamental orientada a accions de programació conjunta internacional dins el Programa estatal de R + D + I Orientada als Reptes de la Societat (Convocatòria) 14/11/2016 Ajudes a Projectes d'Investigació aplicada al desenvolupament de tecnologies accessibles (Convocatòria) 15/11/2016 Convocatòria de propostes del subprograma Cultura 2016 - Suport a xarxes europees EACEA/39/2016 25/11/2016 Convocatòria de propostes del subprograma Cultura 2016 - Suport a projectes de cooperació europea - EACEA / 45/2016 25/11/2016 Convocatòria de propostes EACEA/37/2016 - Programa Erasmus+ - Acció clau 3 - Suport a la reforma de les polítiques - Cooperació amb la societat civil en l'àmbit de la joventut  29/11/2016 Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 (Convocatòria) 29/11/2016 Ajuts del Programa del programa del Pla d'Atenció Sociosanitària, de la Mutualitat General Judicial (Convocatòria) 01/12/2016 Ajuts dineraris sense contraprestació a les associacions i federacions d'exportadors o entitats similars que tinguin reconeguda la condició d'entitat col·laboradora d'ICEX, per activitats, la realització de les quals estigui prevista de l'1 de gener al 31 01/12/2016 Ajuts per a doctorats industrials (DI 2016) - (Convocatòria) 05/12/2016 Línia ICO Comerç Minorista 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Línia ICO Crèdit Comercial 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Línia ICO Empreses i Emprenedors 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Línia ICO Exportadors 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Línia ICO Fidelitat i Creixement 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Línia ICO Garantia SGR/SAECA 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Línia ICO Internacional 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Línia ICO Pagarés i Bons d'Empreses 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Convocatòria de propostes 2016 - Drets de la infància, violència contra els nens - REC-CHILD-AG-2016 13/12/2016 Convocatòria de propostes d'acord al programa anual de treball de 2016 per a una convocatòria de propostes multisectorial en virtut del Mecanisme «Connectar Europa» 13/12/2016 Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en el sector ferroviari (Convocatòria)  14/12/2016 2016 CEF Telecom call - Traducció automàtica (Automated-Translation) (CEF-TC-2016-3) - CEF-TC-2016-3-Automated-Translation (Convocatòria) 15/12/2016 Ajudes a través del Programa ICEX-NEXT de suport a la internacionalització de la PIME espanyola no exportadora o exportadora no consolidada (Convocatòria) 15/12/2016 Convocatòries de propostes d'acord amb el programa de treball de subvencions en l'àmbit de les xarxes transeuropees de telecomunicacions d'acord al Mecanisme «Connectar Europa» per al període 2014-2020 (Convocatòria) 15/12/2016 Subvencions per compensar la despesa de les pràctiques en empreses de les persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil (Bases i Convocatòria) 16/12/2016 Convocatòria de COSME 2016 - Esquemes de suport a l'emprenedoria de migrants - COS-MigrantsENT-2016-4-02 20/12/2016 Línia ICO Innovació Fons Tecnològic (Convocatòria) 24/12/2016 Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en dessaladores (Convocatòria)  27/12/2016 Ajudes per a la participació de pel·lícules espanyoles en festivals durant l'any 2016 (Convocatòria) 31/12/2016 Ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial - ús habitatge i hoteler (Modificació i ampliació de data de sol·licitud) 31/12/2016 Ajuts de protecció sociosanitària de la Mutualitat General de Funcionaris Civils  (Convocatòria) 31/12/2016 Ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions (Convocatòria) 31/12/2016 Ajuts per situacions d’urgència social del Consell Comarcal de l’Urgell (Convocatòria) 31/12/2016 Declaració única agrària (Convocatòria) 31/12/2016 Prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge (Bases i Convocatòria) 31/12/2016 Subvencions en matèria de promoció econòmica per al pla “Treball és benestar”, any 2016 (Convocatòria)  31/12/2016 

 • HOMENATGE LLUÍS COMPANYS

  Actes d'homenatge al President Lluís Companys en el 76 aniversari del seu afusellament al castell de Montjuic Divendres 14 d'octubre. Pujada de torxes al castell de Calafell 21'00h Punt de trobada a la Pl Mariano Soler. 21'30h Pujada al castell. Intervindran: Jacob Balaguer (President de la SL de Calafell) Lluisa Llop (Presidenta Regional ERC-Penedès) Eduardo Reyes (Diputat al Parlament de Catalunya)   Previament, a les 20'00h Xerrada-cafè amb Eduardo Reyes (Cafè de la Vila, Pl Generalitat, 31).

 • El turisme rural a l'Alt Penedès creix un 30%

  Segons dades de l'Informe sobre "Activitat turística de la Destinació Barcelona 2015", elaborat per Turisme de la Diputació de Barcelona, els turistes que pernocten en establiments de turisme rural de l'Alt Penedès han augmentat, al 2015, un 28,4% (+2.723 turistes). Les pernoctacions, per la seva banda, augmenten un 34,9%, més de 10.000 nits, i la diferencia entre aquest percentatge i el de turistes és especialment rellevant ja que suposa un increment de l'estada.   Els indicadors oficials d'evolució turística d'aquesta comarca presenten aquest 2015 una oferta molt similar a la del 2014.

 • ERCsmmonjos

  On podem demanar una subvenció?

   Descripció Ajuts per a la formació complementària d'alumnat universitari i persones postgraduades en l'àmbit de l'educació física i de l'esport per al curs acadèmic 2016-2017, en els centres de Barcelona i Lleida de l'INEFC (Convocatòria) DOGC Ajuts als millors projectes de recerca en medicina familiar i comunitària a Catalunya 2016 (Convocatòria) CAMFIC Ajuts per al finançament de projectes socials adreçats a la formació ocupacional - laboral de persones amb capacitats diferents o d'accessibilitat orientats al ocupació - Projectes Impuls (Convocatòria) Grup Banco Popular Subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial, per a l'any 2016 (Convocatòria) DOGC Subvencions per a obres de restauració i conservació d'equipaments culturals (Convocatòria) DOGC Subvencions a entitats associatives representatives del sector pesquer per al desenvolupament d'activitats de col · laboració davant l'Administració General d'Estat, Unió Europea i institucions internacionals, així com per al desenvolupament d'activitats Ministeri d'Hisenda i AP Ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments corresponents a 2016/2017 (Convocatòria) DOGC Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida per finançar les inversions per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic, anualitats 2016, 2017, 2018 i 2019 (Convocatòria) Ministeri d'Hisenda i AP Convocatòria Bilateral Espanya-Argentina per al Finançament de Projectes Empresarials de Desenvolupament i Innovació Tecnològica.

 • SIGUEM CÍVICS

  Any rere any augmenta el nombre d’animals de companyia a les nostres llars, sobretot gossos, ja que tenir-los a prop ens aporta felicitat i benestar.  Per garantir-los una existència digna i la convivència amb els ciutadans del municipi, SI TENS GOS: Recull els seus excrements i, dins de les bosses adients, diposita’ls als contenidors de rebuig. Neteja les seves miccions si les fa a una façana o al mobiliari urbà. Renta’l a casa o al teu centre veterinari o perruqueria canina. Dóna-li aigua i menjar abans de sortir a passejar o bé porta recipients específics per a l’aigua.

 • ERCsmmonjos

  Subvencions publicades del 25 d'agost al 9 de setembre de 2016

  Ajudes a la mobilitat predoctoral per a la realització d'estades breus en centres d'I + D, en el Subprograma Estatal de Mobilitat, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica (...) Ministeri d'Hisenda i AP Ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals a fi de garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat - UNIDISCAT (Convocatòria) DOGC Subvencions públiques per a l'execució de plans de formació, d'àmbit estatal, dirigits prioritàriament a treballadors ocupats, per a l'exercici 2016  (Convocatòria) Ministeri d'Hisenda i AP Subvencions a les organitzacions sindicals, presents en les Taules Generals de Negociació en les quals participa l'Administració General de l'Estat, com suport instrumental al seu participació en les mateixes, per a l'exercici 2016  (Convocatòria) Ministeri d'Hisenda i AP Convocatòria de propostes 2016 - Subvencions restringides per a accions de suport a la informació, sensibilització i activitats d'educació nacionals destinades a prevenir i combatre la violència contra les dones - JUST / 2016 / RGEN / AG / VAWA Fons Europeus Convocatòria de propostes - Tecnologia blava: Transferència de solucions innovadores per a les economies de la conca de la mar - EASME / EMFF / 2016 / 1.