Santa Margarida i els Monjos - Esquerra Republicana
 • Subvencions publicades del 19 d'octubre al 4 de novembre de 2016

    Descripció de les subvencions: Data finalització: Subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació,  03/11/2016 Subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social, per als anys 2016 i 2017 (Convocatòria) 04/11/2016 Subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció de l'acció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya (Convocatòria) 05/11/2016 Subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per a l'any 2016 (Convocatòria) 09/11/2016 Ajudes a través del Programa Pla ICEX Target USA 2016 (Convocatòria) 10/11/2016 Subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació, per a l'any 2016 (Convocatòria) 10/11/2016 Subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per a l'any 2016 (Convocatòria) 12/11/2016 Subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix per a l'any 2016 (Convocatòria) 15/11/2016 Subvencions per al finançament de diferents programes i accions instrumentals inclosos en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (Convocatòria)  17/11/2016 Subvencions a entitats del Tercer Sector o Organitzacions no Governamentals que desenvolupin activitats d'interès general considerades d'interès social en matèria d'investigació científica i tècnica de caràcter mediambiental (Convocatòria) 17/11/2016 Ajuts d'Indústria del Coneixement (Llavor i Producte) (Convocatòria) 20/11/2016 Ajudes a les federacions esportives espanyoles per a l'any 2017 (Convocatòria)  23/11/2016 Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (Bases i Convocatòria) 23/11/2016 Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2016) (Convocatòria) 30/11/2016 Ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, per a 2017 (Convocatòria)  02/12/2016 Ajuts dels Cupons a la Innovació, per a l'any 2016 (Convocatòria) 14/12/2016 Convocatòria de propostes - Ajuda per a mesures d'informació en l'àmbit de la política agrícola comuna (PAC) per a 2017  15/12/2016 Convocatòria de propostes 2016 - Programa Justícia - JUST-AG-2016 11/01/2017 Convocatòria de propostes 2016 en l'àmbit de la criminalitat mòbil del Fons de Seguretat Interior - Policia ISFP-2016-AG-MC 12/01/2017 Convocatòria de propostes per al programa ESPON 2020 13/01/2017 Convocatòria de propostes - Programa Erasmus+ - KA3-Associacions EFP - Empresa sobre l'aprenentatge en el lloc de treball i la formació d'aprenents - EACEA/40/2016  17/01/2017 Convocatòria de propostes 2016 - Subvencions per donar suport a activitats de formació sobre la reforma de la protecció de dades - REC-DATA-2016  25/01/2017 Convocatòria de propostes 2016 - Projectes pilot per al programa d'acció en l'àmbit de la salut PP-2-2016 31/01/2017 Convocatòries de propostes d'acord al programa anual de treball de 2016 i el finançament de l'aplicació del Mecanisme «Connectar Europa» - Sector del transport 07/02/2017 Convocatòries de propostes d'acord al programa plurianual de treball amb vista a la concessió d'assistència financera en l'àmbit del Mecanisme «Connectar Europa» - Sector del transport en el període 2014-2020 07/02/2017 Convocatòria de propostes ERC Consolidator grant - 2017 - ERC-2017-CoG 09/02/2017 Subvencions destinades als centres culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre, representatives d'altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya, per a l'any 2016 (Convocatòria)  15/02/2017 Ajuts a la recerca sobre comunicació audiovisual (Convocatòria) 19/02/2017 Convocatòria de propostes 2016 - Drets de ciutadania europea, antidiscriminació, prevenció i lluita contra la intolerància - REC-DISC-AG-2016  28/02/2017 Convocatòria de propostes 2016 per a projectes pilot per a accions subvencionables - REC-PP-AG-2016  28/02/2017 Convocatòria de propostes 2016 - Víctimes de la violència de gènere i prevenció primerenca - REC-VAW-AG-2016 08/03/2017 Programa d'Activació per a l'Ocupació (Reial Decret)  15/04/2017 Convocatòria de propostes del subprograma MEDIA 2016 - Suport per al Desenvolupament de contingut per a projecte únic 2017 - EACEA / 20/2016 20/04/2017 Convocatòria de propostes del Subprograma MEDIA 2016 - Subvencions a festivals de cinema - EACEA / 16/2016  27/04/2017 Convocatòria de propostes del subprograma MEDIA 2016 - Subvencions a la programació televisual d'obres audiovisuals europees - EACEA / 23/2016  25/05/2017 Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2017 (Convocatòria) 30/05/2017 Procediment per a l'ajornament i fraccionament amb dispensa de garantia a petites i mitjanes empreses d'alta intensitat inversora en R + D + I, per a les quotes de préstecs la devolució correspongui als anys 2015, 2016 i 2017 (Convocatòria) 02/06/2017 Convocatòria de propostes - Suport a la distribució de pel·lícules no nacionals - la distribució Cinema selectiu - EACEA / 19/2016 14/06/2017 Ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment (Convocatòria) 31/07/2017 Ajuts perquè institucions espanyoles convidin a conferenciants Fulbright per a un període màxim de dues setmanes.

 • SUBVENCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN SMiMonjos (24-10-16)

  Institut d'Estudis Penedesencs .- 500 € Futbol Base Mas Catarro .- 2.800 € Club Ciclista Ke Pasa Tiu. 400 € Caçadors Penyafort._500 € Joves de la Ràpita (Festa del Most).- 2.800 € AMPA, dr Samaranch i Fina (festa fi de curs).- 1.800 € Patinatge Artístic Monjos .- 1.500€ Associació Gent Gran Josep Solé (ball de Carnaval) .- 280 € Coral l'Amistat .- 750 €

 • Per un municipi lliure de corrupció.

  El proppassat divendres es va conèixer la sentència de Jutjat Penal nº tres de Vilanova i la Geltrú, per prevaricació, negociacions i activitats prohibides, en un procediment iniciat per un veí de Santa Margarida i els Monjos l’any 2008, contra l’alcalde socialista -Jordi Girona-, la secretària de l’Ajuntament –M. Victoria Ripollés- i els arquitectes Josep Soler Barceló i Miquel Cols Arnan. Els arquitectes treballaven per l’ajuntament on visaven els projectes que ells mateixos realitzaven en el seu estudi particular (Hèlix), esdevenint jutges i parts del mateix projecte.

 • Noves subvencions per les associacions (octubre)

  Convocatòria / Crida de Col·laboració tecnològica Empresarial Uruguai Espanya 18/10/2016 Projectes de cooperació tecnològica amb Austràlia 20/10/2016 Ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí, de la cunicultura i del cabrum de llet (Convocatòria) 21/10/2016 Ajuts Obertament a projectes de lluita contra l’estigma en salut mental (Convocatòria)  21/10/2016 Subvencions per a la realització de contractes de joves de més de setze anys i menors de trenta anys, per a empreses de qualsevol sector, amb la finalitat que les persones joves no ocupades, ni integrades en els sistemes d'educació o formació reglada pugu 22/10/2016 Convocatòria de propostes 2016 - Construir capacitats i experiència relacionada amb l'observació de la Terra a través de Copernicus - 248 / G / GRO / COPE / 16/9077 26/10/2016 Ajudes per al desenvolupament de diagnosis d’innovació comercial en el marc del Pla de comerç minorista, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per la Secretaria d’Estat de Comerç (Convocatòria) 30/10/2016 Ajuts per al desenvolupament de paquets de projectes audiovisuals (Convocatòria) 09/11/2016 Subvencions a les entitats que integren l'Administració local de Catalunya que gestionen habitatges que formen part del Fons d'habitatge de lloguer destinat a polítiques socials (Bases i Convocatòria) 10/11/2016 Subvencions per a la rehabilitació i la dotació d'equipament de teatres de Barcelona (Bases i Convocatòria) 11/11/2016 Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat (Convocatòria) 13/11/2016 Convocatòria de propostes 2016 per a una acció preparatòria - Tecnologies del coneixement obertes: Mapejar i validar el coneixement - ECOKT2016 14/11/2016 Convocatòria de propostes per a un projecte pilot per al desenvolupament de l'ús de les noves tecnologies i eines digitals en l'educació - Tecnologies i eines per als nens i joves amb trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) - 2016-GEN-EDU-T 14/11/2016 Subvencions per a l'any 2016 a projectes d'investigació fonamental orientada a accions de programació conjunta internacional dins el Programa estatal de R + D + I Orientada als Reptes de la Societat (Convocatòria) 14/11/2016 Ajudes a Projectes d'Investigació aplicada al desenvolupament de tecnologies accessibles (Convocatòria) 15/11/2016 Convocatòria de propostes del subprograma Cultura 2016 - Suport a xarxes europees EACEA/39/2016 25/11/2016 Convocatòria de propostes del subprograma Cultura 2016 - Suport a projectes de cooperació europea - EACEA / 45/2016 25/11/2016 Convocatòria de propostes EACEA/37/2016 - Programa Erasmus+ - Acció clau 3 - Suport a la reforma de les polítiques - Cooperació amb la societat civil en l'àmbit de la joventut  29/11/2016 Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat que seran cofinançades mitjançant el programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 (Convocatòria) 29/11/2016 Ajuts del Programa del programa del Pla d'Atenció Sociosanitària, de la Mutualitat General Judicial (Convocatòria) 01/12/2016 Ajuts dineraris sense contraprestació a les associacions i federacions d'exportadors o entitats similars que tinguin reconeguda la condició d'entitat col·laboradora d'ICEX, per activitats, la realització de les quals estigui prevista de l'1 de gener al 31 01/12/2016 Ajuts per a doctorats industrials (DI 2016) - (Convocatòria) 05/12/2016 Línia ICO Comerç Minorista 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Línia ICO Crèdit Comercial 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Línia ICO Empreses i Emprenedors 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Línia ICO Exportadors 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Línia ICO Fidelitat i Creixement 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Línia ICO Garantia SGR/SAECA 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Línia ICO Internacional 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Línia ICO Pagarés i Bons d'Empreses 2016 (Convocatòria) 10/12/2016 Convocatòria de propostes 2016 - Drets de la infància, violència contra els nens - REC-CHILD-AG-2016 13/12/2016 Convocatòria de propostes d'acord al programa anual de treball de 2016 per a una convocatòria de propostes multisectorial en virtut del Mecanisme «Connectar Europa» 13/12/2016 Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en el sector ferroviari (Convocatòria)  14/12/2016 2016 CEF Telecom call - Traducció automàtica (Automated-Translation) (CEF-TC-2016-3) - CEF-TC-2016-3-Automated-Translation (Convocatòria) 15/12/2016 Ajudes a través del Programa ICEX-NEXT de suport a la internacionalització de la PIME espanyola no exportadora o exportadora no consolidada (Convocatòria) 15/12/2016 Convocatòries de propostes d'acord amb el programa de treball de subvencions en l'àmbit de les xarxes transeuropees de telecomunicacions d'acord al Mecanisme «Connectar Europa» per al període 2014-2020 (Convocatòria) 15/12/2016 Subvencions per compensar la despesa de les pràctiques en empreses de les persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil (Bases i Convocatòria) 16/12/2016 Convocatòria de COSME 2016 - Esquemes de suport a l'emprenedoria de migrants - COS-MigrantsENT-2016-4-02 20/12/2016 Línia ICO Innovació Fons Tecnològic (Convocatòria) 24/12/2016 Programa d'ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en dessaladores (Convocatòria)  27/12/2016 Ajudes per a la participació de pel·lícules espanyoles en festivals durant l'any 2016 (Convocatòria) 31/12/2016 Ajudes per a la rehabilitació energètica d'edificis existents del sector residencial - ús habitatge i hoteler (Modificació i ampliació de data de sol·licitud) 31/12/2016 Ajuts de protecció sociosanitària de la Mutualitat General de Funcionaris Civils  (Convocatòria) 31/12/2016 Ajuts per a la constitució d'avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions (Convocatòria) 31/12/2016 Ajuts per situacions d’urgència social del Consell Comarcal de l’Urgell (Convocatòria) 31/12/2016 Declaració única agrària (Convocatòria) 31/12/2016 Prestacions econòmiques d'especial urgència, per afrontar situacions d'emergència en l'àmbit de l'habitatge (Bases i Convocatòria) 31/12/2016 Subvencions en matèria de promoció econòmica per al pla “Treball és benestar”, any 2016 (Convocatòria)  31/12/2016 

 • HOMENATGE LLUÍS COMPANYS

  Actes d'homenatge al President Lluís Companys en el 76 aniversari del seu afusellament al castell de Montjuic Divendres 14 d'octubre. Pujada de torxes al castell de Calafell 21'00h Punt de trobada a la Pl Mariano Soler. 21'30h Pujada al castell. Intervindran: Jacob Balaguer (President de la SL de Calafell) Lluisa Llop (Presidenta Regional ERC-Penedès) Eduardo Reyes (Diputat al Parlament de Catalunya)   Previament, a les 20'00h Xerrada-cafè amb Eduardo Reyes (Cafè de la Vila, Pl Generalitat, 31).

 • El turisme rural a l'Alt Penedès creix un 30%

  Segons dades de l'Informe sobre "Activitat turística de la Destinació Barcelona 2015", elaborat per Turisme de la Diputació de Barcelona, els turistes que pernocten en establiments de turisme rural de l'Alt Penedès han augmentat, al 2015, un 28,4% (+2.723 turistes). Les pernoctacions, per la seva banda, augmenten un 34,9%, més de 10.000 nits, i la diferencia entre aquest percentatge i el de turistes és especialment rellevant ja que suposa un increment de l'estada.   Els indicadors oficials d'evolució turística d'aquesta comarca presenten aquest 2015 una oferta molt similar a la del 2014.