Santa Margarida i els Monjos - Esquerra Republicana
 • ERCsmmonjos

  On podem demanar una subvenció?

   Descripció Ajuts per a la formació complementària d'alumnat universitari i persones postgraduades en l'àmbit de l'educació física i de l'esport per al curs acadèmic 2016-2017, en els centres de Barcelona i Lleida de l'INEFC (Convocatòria) DOGC Ajuts als millors projectes de recerca en medicina familiar i comunitària a Catalunya 2016 (Convocatòria) CAMFIC Ajuts per al finançament de projectes socials adreçats a la formació ocupacional - laboral de persones amb capacitats diferents o d'accessibilitat orientats al ocupació - Projectes Impuls (Convocatòria) Grup Banco Popular Subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d'edificis de tipologia residencial, per a l'any 2016 (Convocatòria) DOGC Subvencions per a obres de restauració i conservació d'equipaments culturals (Convocatòria) DOGC Subvencions a entitats associatives representatives del sector pesquer per al desenvolupament d'activitats de col · laboració davant l'Administració General d'Estat, Unió Europea i institucions internacionals, així com per al desenvolupament d'activitats Ministeri d'Hisenda i AP Ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments corresponents a 2016/2017 (Convocatòria) DOGC Subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida per finançar les inversions per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic, anualitats 2016, 2017, 2018 i 2019 (Convocatòria) Ministeri d'Hisenda i AP Convocatòria Bilateral Espanya-Argentina per al Finançament de Projectes Empresarials de Desenvolupament i Innovació Tecnològica.

 • SIGUEM CÍVICS

  Any rere any augmenta el nombre d’animals de companyia a les nostres llars, sobretot gossos, ja que tenir-los a prop ens aporta felicitat i benestar.  Per garantir-los una existència digna i la convivència amb els ciutadans del municipi, SI TENS GOS: Recull els seus excrements i, dins de les bosses adients, diposita’ls als contenidors de rebuig. Neteja les seves miccions si les fa a una façana o al mobiliari urbà. Renta’l a casa o al teu centre veterinari o perruqueria canina. Dóna-li aigua i menjar abans de sortir a passejar o bé porta recipients específics per a l’aigua.

 • ERCsmmonjos

  Subvencions publicades del 25 d'agost al 9 de setembre de 2016

  Ajudes a la mobilitat predoctoral per a la realització d'estades breus en centres d'I + D, en el Subprograma Estatal de Mobilitat, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica (...) Ministeri d'Hisenda i AP Ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals a fi de garantir la igualtat d'oportunitats de l'alumnat amb discapacitat - UNIDISCAT (Convocatòria) DOGC Subvencions públiques per a l'execució de plans de formació, d'àmbit estatal, dirigits prioritàriament a treballadors ocupats, per a l'exercici 2016  (Convocatòria) Ministeri d'Hisenda i AP Subvencions a les organitzacions sindicals, presents en les Taules Generals de Negociació en les quals participa l'Administració General de l'Estat, com suport instrumental al seu participació en les mateixes, per a l'exercici 2016  (Convocatòria) Ministeri d'Hisenda i AP Convocatòria de propostes 2016 - Subvencions restringides per a accions de suport a la informació, sensibilització i activitats d'educació nacionals destinades a prevenir i combatre la violència contra les dones - JUST / 2016 / RGEN / AG / VAWA Fons Europeus Convocatòria de propostes - Tecnologia blava: Transferència de solucions innovadores per a les economies de la conca de la mar - EASME / EMFF / 2016 / 1.

 • ERCsmmonjos

  JA HA SORTIT EL SOM-HI 8

 • ERCsmmonjos

  Subvencions publicades fins el 25 d'agost d'agost de 2016

  Ajudes econòmiques per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre drogodependències en l'any 2016 (Convocatòria) Ministeri d'Hisenda i AP 02/09/2016 Subvencions destinades a la contractació de personal per atendre alumnes amb necessitats educatives especials (Convocatòria) DOGC 06/09/2016 Programa de col·laboració entre ICEX i Ferrovial Serveis per al suport a la internacionalització d'una solució tecnològica espanyola d'última generació en l'àmbit de la innovació urbana 2016 (Convocatòria) Ministeri d'Economia i Competitivitat 09/09/2016 Subvencions als projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut (Convocatòria) DOGC  09/09/2016 Subvencions per al suport a la continuïtat del programa Aracoop per a 2016 (Convocatòria) DOGC 12/09/2016 Subvencions destinades a l'escolarització d'infants de zero a tres anys a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social (Convocatòria) DOGC 15/09/2016 Subvencions destinades a fomentar la cultura religiosa en la societat catalana, promoure el diàleg interreligiós com a eina per a la convivència i difondre la realitat i l'actualitat religiosa, per a l'any 2016 (Convocatòria) DOGC 15/09/2016 Subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya (Convocatòria) DOGC 15/09/2016 Subvencions destinades al finançament de despeses de personal dels monitors de menjador, esbarjo i transport dels centres educatius privats concertats d'educació especial (Convocatòria) DOGC 15/09/2016 Convocatòria de propostes EASI 2016 - Subvencions de funcionament obertes a les xarxes d'ONG a nivell de la UE que han signat un acord marc d'associació per 2014-2017 i que siguin actives en l'àmbit de la inclusió social i reducció de la pobresa o de les microfinances i el finançament - VP / 2016/012  16/09/2016 Convocatòria de propostes 2016 - Programa REC - Subvencions de funcionament per 2017 a les xarxes actives a nivell de la UE a la àrea: "drets de les persones amb discapacitat" i que hagin signat un acord marc de cooperació 2015-2017 - VP / 2016 / 013 16/09/2016 Participació al Mercat d'Art Jove de Sant Boi de Llobregat 2016 (Convocatòria) DOGC 19/09/2016 Subvencions per col·laborar amb sales privades de Catalunya per al suport a l'exhibició d'espectacles d'arts escèniques (Convocatòria) DOGC 21/09/2016 Convocatòria de propostes 2016 - Acció preparatòria en la subtitulació incloent crowdsourcing per augmentar la circulació d'obres europees: Cap a un millor ús dels subtítols: el suport a una eina en línia que faciliti trobar i utilitzar els subtítols - CNECT / 2016/3998061 26/09/2016 Convocatòria de propostes 2016 - Subtitulat de continguts propis de televisió cultural a tot Europa - CNECT 2781934/2016 26/09/2016 Ajudes per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic per a alumnes matriculats en centres docents espanyols a l'exterior i en el Centre per a la Innovació i Desenvolupament de l'Educació a Distància, per al curs acadèmic 2016-2017 (Convocatòria) Ministeri d'Hisenda i AP 27/09/2016 Ajuts del Programa operatiu d'inclusió social 2014-2020, cofinançats pel FSE (Convocatòria) Fundació ONCE 28/09/2016 Ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2016-2017 (Convocatòria) Ministeri d'Hisenda i AP 29/09/2016 Ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2016, corresponents a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal (operació de PDR 08.

 • Comunicat sobre les manifestacions i talls de carreteres N340 i C31

  Davant de les notícies aparegudes als mitjans d’ informació en els darrers dies fent referència a les convocatòries de manifestacions i talls de les carreteres N340 i C31 de la comarca, l’ executiva d’ ERC-Baix Penedès vol manifestar el següent:  1. Exigim solucions als problemes de mobilitat per carretera que patim a la comarca, en especial els que patim a la N340 i al tram urbà de la C31. 2. Entenem que aquests problemes de mobilitat amb l’ actual situació de col·lapse d’ ambdues vies, tenen relació amb l’ existència en paral·lel de les mateixes, de les autopistes de pagament AP7 i C32, vies suficientment amortitzades, i que presenten un nivell d’ us molt baix en relació a la seva capacitat operativa.