Santa Margarida i els Monjos - Esquerra Republicana
 • MANIFEST DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 6D

  Treballem per Catalunya Els regidors i regidores de Santa Margarida i els Monjos que treballem pel nostre municipi i perquè el nostre país esdevingui un Estat els 365 dies de l’any, de forma incansable i sense distinció de festius. La vocació de servei públic fa que estiguem a disposició  de la nostra ciutadania, sempre, com un fet habitual. En aquest marc, malgrat que el Partit Socialista a Santa Margarida i els Monjos ens impedeix entrar a la Casa de la Vila com si fos la seva propietat privada i ens nega l’accés com a representats elegits pel poble, treballem avui també, dia 6 de desembre, per Catalunya.

 • EL GOVERN SOCIALISTA DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS NO VOL PARLAR D'OBRIR L’AJUNTAMENT EL 6D"

  Seguint el mandat popular que emana de la majoria parlamentària expressada a les urnes el 27S i refermada per la declaració de sobirania al Parlament de Catalunya el 9N, els grups municipals de Poble Actiu-CUP i Esquerra Republicana de Catalunya  de Santa Margarida i els Monjos en ple procés de desconnexió amb l'estat espanyol van entrar una sol·licitud per tal de fer del proper 6 de desembre ( dia de la constitució espanyola), un dia feiner a efectes del consistori municipal. La mesura afectaria principalment als i les regidores dels dos grups, així com deixava oberta la possibilitat que s'hi poguessin afegir els electes de la resta de partits i els i les treballadores municipals que lliurement ho decidissin.

 • “En el debat Penafel/Penyafel l’Institut d’Estudis Catalans dona la raó a Esquerra”

    6 d’octubre de 2016       Informe sobre el topònim Penafel (Penyafel) de Santa Margarida i els Monjos     El 14 de juliol de 2016 del Sr. Josep Arasa i Ferrer va adreçar a l’Oficina d’Onomàstica la sol·licitud d’un informe sobre el topònim de Santa Margarida i els Monjos que fluctua entre les formes Penafel i Penyafel. A partir d’aquell moment, i tenint en compte la informació facilitada anteriorment des de l’Institut d’Estudis Penedesencs durant la realització del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, es van realitzar les gestions adients per completar-ne la informació a través del Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i del Sr.

 • Subvencions publicades del 19 d'octubre al 4 de novembre de 2016

    Descripció de les subvencions: Data finalització: Subvencions a les empreses i les entitats col·laboradores d'inserció per a l'incentiu a la contractació de persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i d'altres col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i per a projectes d'autoocupació,  03/11/2016 Subvencions a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social, per als anys 2016 i 2017 (Convocatòria) 04/11/2016 Subvencions per al desenvolupament d'activitats en matèria de promoció de l'acció sindical en l'àmbit concret de la negociació col·lectiva i les relacions laborals que duguin a terme les organitzacions sindicals a Catalunya (Convocatòria) 05/11/2016 Subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per a l'any 2016 (Convocatòria) 09/11/2016 Ajudes a través del Programa Pla ICEX Target USA 2016 (Convocatòria) 10/11/2016 Subvencions per al desenvolupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació, per a l'any 2016 (Convocatòria) 10/11/2016 Subvencions per al finançament de projectes singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, per a l'any 2016 (Convocatòria) 12/11/2016 Subvencions destinades a les actuacions del programa Forma i Insereix per a l'any 2016 (Convocatòria) 15/11/2016 Subvencions per al finançament de diferents programes i accions instrumentals inclosos en el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (Convocatòria)  17/11/2016 Subvencions a entitats del Tercer Sector o Organitzacions no Governamentals que desenvolupin activitats d'interès general considerades d'interès social en matèria d'investigació científica i tècnica de caràcter mediambiental (Convocatòria) 17/11/2016 Ajuts d'Indústria del Coneixement (Llavor i Producte) (Convocatòria) 20/11/2016 Ajudes a les federacions esportives espanyoles per a l'any 2017 (Convocatòria)  23/11/2016 Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (Bases i Convocatòria) 23/11/2016 Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2016) (Convocatòria) 30/11/2016 Ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, per a 2017 (Convocatòria)  02/12/2016 Ajuts dels Cupons a la Innovació, per a l'any 2016 (Convocatòria) 14/12/2016 Convocatòria de propostes - Ajuda per a mesures d'informació en l'àmbit de la política agrícola comuna (PAC) per a 2017  15/12/2016 Convocatòria de propostes 2016 - Programa Justícia - JUST-AG-2016 11/01/2017 Convocatòria de propostes 2016 en l'àmbit de la criminalitat mòbil del Fons de Seguretat Interior - Policia ISFP-2016-AG-MC 12/01/2017 Convocatòria de propostes per al programa ESPON 2020 13/01/2017 Convocatòria de propostes - Programa Erasmus+ - KA3-Associacions EFP - Empresa sobre l'aprenentatge en el lloc de treball i la formació d'aprenents - EACEA/40/2016  17/01/2017 Convocatòria de propostes 2016 - Subvencions per donar suport a activitats de formació sobre la reforma de la protecció de dades - REC-DATA-2016  25/01/2017 Convocatòria de propostes 2016 - Projectes pilot per al programa d'acció en l'àmbit de la salut PP-2-2016 31/01/2017 Convocatòries de propostes d'acord al programa anual de treball de 2016 i el finançament de l'aplicació del Mecanisme «Connectar Europa» - Sector del transport 07/02/2017 Convocatòries de propostes d'acord al programa plurianual de treball amb vista a la concessió d'assistència financera en l'àmbit del Mecanisme «Connectar Europa» - Sector del transport en el període 2014-2020 07/02/2017 Convocatòria de propostes ERC Consolidator grant - 2017 - ERC-2017-CoG 09/02/2017 Subvencions destinades als centres culturals i altres entitats de caire cultural sense ànim de lucre, representatives d'altres comunitats autònomes amb seu social a Catalunya, per a l'any 2016 (Convocatòria)  15/02/2017 Ajuts a la recerca sobre comunicació audiovisual (Convocatòria) 19/02/2017 Convocatòria de propostes 2016 - Drets de ciutadania europea, antidiscriminació, prevenció i lluita contra la intolerància - REC-DISC-AG-2016  28/02/2017 Convocatòria de propostes 2016 per a projectes pilot per a accions subvencionables - REC-PP-AG-2016  28/02/2017 Convocatòria de propostes 2016 - Víctimes de la violència de gènere i prevenció primerenca - REC-VAW-AG-2016 08/03/2017 Programa d'Activació per a l'Ocupació (Reial Decret)  15/04/2017 Convocatòria de propostes del subprograma MEDIA 2016 - Suport per al Desenvolupament de contingut per a projecte únic 2017 - EACEA / 20/2016 20/04/2017 Convocatòria de propostes del Subprograma MEDIA 2016 - Subvencions a festivals de cinema - EACEA / 16/2016  27/04/2017 Convocatòria de propostes del subprograma MEDIA 2016 - Subvencions a la programació televisual d'obres audiovisuals europees - EACEA / 23/2016  25/05/2017 Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2017 (Convocatòria) 30/05/2017 Procediment per a l'ajornament i fraccionament amb dispensa de garantia a petites i mitjanes empreses d'alta intensitat inversora en R + D + I, per a les quotes de préstecs la devolució correspongui als anys 2015, 2016 i 2017 (Convocatòria) 02/06/2017 Convocatòria de propostes - Suport a la distribució de pel·lícules no nacionals - la distribució Cinema selectiu - EACEA / 19/2016 14/06/2017 Ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment (Convocatòria) 31/07/2017 Ajuts perquè institucions espanyoles convidin a conferenciants Fulbright per a un període màxim de dues setmanes.

 • SUBVENCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN SMiMonjos (24-10-16)

  Institut d'Estudis Penedesencs .- 500 € Futbol Base Mas Catarro .- 2.800 € Club Ciclista Ke Pasa Tiu. 400 € Caçadors Penyafort._500 € Joves de la Ràpita (Festa del Most).- 2.800 € AMPA, dr Samaranch i Fina (festa fi de curs).- 1.800 € Patinatge Artístic Monjos .- 1.500€ Associació Gent Gran Josep Solé (ball de Carnaval) .- 280 € Coral l'Amistat .- 750 €

 • Per un municipi lliure de corrupció.

  El proppassat divendres es va conèixer la sentència de Jutjat Penal nº tres de Vilanova i la Geltrú, per prevaricació, negociacions i activitats prohibides, en un procediment iniciat per un veí de Santa Margarida i els Monjos l’any 2008, contra l’alcalde socialista -Jordi Girona-, la secretària de l’Ajuntament –M. Victoria Ripollés- i els arquitectes Josep Soler Barceló i Miquel Cols Arnan. Els arquitectes treballaven per l’ajuntament on visaven els projectes que ells mateixos realitzaven en el seu estudi particular (Hèlix), esdevenint jutges i parts del mateix projecte.