Santa Margarida i els Monjos - Esquerra Republicana
 • JuntsPelsi Santa Margarida i els Monjos

 • Mocions

  ERC proposa baixar l’impost de circulació a SM i Monjos

  Moció per bonificar l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica   EXPOSEM.- Atès que és  de concessió potestativa de l’Ajuntament la concessió de bonificacions a l’IVTM Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, segons estipula l'article 95.6 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març.   Atès que L'article 95.6 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març permet regular a les seves ordenances una bonificació: ·        De fins al 100 per 100 sobre la quota per antiguitat del vehicle, tant per a vehicles històrics com per aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació o, si aquesta es desconegués, prenent com a tal la data de la primera matriculació o la data en què el corresponent tipus o variant es deixés de fabricar.

 • Acte JuntsPelSi, Vilafranca

 • Tots Junts per la Independència

 • Marxa de Torxes

  1a marxa de torxes per la Independència - La Ràpita - Els Monjos-Cal Salines - Vilafranca del Penedès. Sortida 20:00 hores Plaça Ramon Cabré. MANIFEST, 11 de SETEMBRE a SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS Veïns i veïnes de SM i Monjos, Vivim uns moments històrics. Catalunya està fent passos de gegant encaminats a assolir la plena llibertat, cap a una nova república que volem plena de prosperitat, democràcia, justícia i inclusió social. El poble català es troba en una cruïlla: o bé proclama Catalunya nou Estat de la Unió Europea per situar-se al nivell dels països més avançats del món; o bé es resigna a una autonomia incapaç d’afrontar la situació límit de la nostra Nació, i continua el procés de desnacionalització, empobriment i desindustrialització Si Catalunya té un Estat propi, tindrà la capacitat de decidir sobre els seus recursos.

 • Mocions

  ERC de Santa Margarida i els Monjos presenta una moció al Ple de suport a tots els desplaçats per conflictes a la Mediterrània

  MOCIO DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DEL TOTS ELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA   El Grup Municipal d’ERC manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de les guerres de Líbia, Síria, Kurdistan, Egipte, Tunísia, Palestina, i d’altres conflictes internacionals.     Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució.