Santa Margarida i els Monjos - Esquerra Republicana
 • Mocions

  ERC de SMiMonjos presenta una moció per la condemna de la violència i declarar Enric Millo persona “non grata” al municipi”.

  37/ERC/17 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC). L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA  PER CONDEMNAR LA VIOLÈNCIA DE L’1-O   EXPOSICIÓ DE MOTIUS: El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.

 • Mocions

  SMMonjos es declara Municipi Republicà

  En el 85è aniversari de la declaració de la República Catalana per part de Francesc Macià, avui, 14 de març de 2016, el Ple ha aprovat per unanimitat una moció que declara el municipi de Santa Margarida i els Monjos, Municipi Republicà.     Atès que el 14 de abril, després d’haver guanyat unes eleccions municipals el 12 de abril de 1931, es va proclamar la II República Espanyola a les places de tots els pobles i ciutats, en un clima d’optimisme i eufòria popular perquè  havia arribat un règim democràtic en el qual confiar.

 • Mocions

  Pla de xoc per la inclusió social a SM i Monjos

  Fa uns anys un informe de la Diputació de Barcelona ja advertia que Santa Margarida i els Monjos era un municipi ric amb rendes familiars baixes. Aquesta divergència, lluny de disminuir, s’ha anat agreujant amb la crisi, sense que el PSC, que governa el municipi des de fa 36 anys, hagi fet res per canviar-ho. L’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos té un romanent de tresoreria de més de sis milions d’euros, i paral·lelament la taxa d’atur municipal és superior en dos punts (17,7%) a la mitjana comarcal (Alt Penedès 15.

 • Mocions

  ERC de SMi Monjos proposa un pla per l'eradicació de la pobresa energètica al municipi

  La pobresa energètica és el reflex d’un model polític, és el començament de l’exclusió social i els desnonaments. Erc és conscient que ningú l’ha de patir i que ningú l’ha de permetre. Es per això que ERC de Santa Margarida i els Monjos ha proposat un pla per l’eradicació de la pobresa energètica al municipi. El Síndic de Greuges ja va iniciar  l’any 2013 una actuació d’ofici amb l’objectiu d’analitzar quines mesures es podrien adoptar des d’administracions i empreses prestadores de serveis per tal d’actuar davant la gran quantitat de famílies que viuen una situació de pobresa energètica.

 • Mocions

  ERC proposa baixar l’impost de circulació a SM i Monjos

  Moció per bonificar l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica   EXPOSEM.- Atès que és  de concessió potestativa de l’Ajuntament la concessió de bonificacions a l’IVTM Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, segons estipula l'article 95.6 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març.   Atès que L'article 95.6 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març permet regular a les seves ordenances una bonificació: ·        De fins al 100 per 100 sobre la quota per antiguitat del vehicle, tant per a vehicles històrics com per aquells que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació o, si aquesta es desconegués, prenent com a tal la data de la primera matriculació o la data en què el corresponent tipus o variant es deixés de fabricar.

 • Mocions

  ERC de Santa Margarida i els Monjos presenta una moció al Ple de suport a tots els desplaçats per conflictes a la Mediterrània

  MOCIO DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DEL TOTS ELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA   El Grup Municipal d’ERC manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de les guerres de Líbia, Síria, Kurdistan, Egipte, Tunísia, Palestina, i d’altres conflictes internacionals.     Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució.