Santa Margarida i els Monjos - Esquerra Republicana
 • ERC SMMONJOS PRESENTA UNA MOCIÓ PER RECUPERAR LES PENSIONS

  Al Ple de l'Ajuntament de SMMonjos del dilluns 5 de març ERC presenta una moció per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions. Les diferents polítiques econòmiques i de mercat de treball, i les diferents reformes laborals, tant del PP com dels socialistes, no només s’han fet d’esquenes a les persones treballadores sinó que s'han fet lesionant i suprimint drets històrics assolits per la classe treballadora. La situació actual és tan greu que pràcticament s’ha buidat el Fons de Reserva i les mesures que es van aplicant o proposant són pedaços que no serveixen per anar a la base del problema que no és altre que salaris baixos generen baixes cotitzacions.

 • Segueix la campanya de foment del civisme d'ERC a Santa Margarida i els Monjos

  Tan sols s'estima allò que es coneix. Coneix la història de SMiMonjos a la pàgina de Facebook SMMonjos memòria

 • Llistat de convocatòries de subvencions que s’han publicat aquest darrer mes de gener.

  Descripció i link de la subvenció Data finalit. Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2018 (FI) (Convocatòria) 30/01/2018 Ajuts destinats específicament a cobrir costos excepcionals que es produeixin o s'hagin produït a causa del tancament d'unitats de producció de carbó incloses en el Pla de Tancament del Regne d'Espanya per a la mineria de carbó no competitiva (Convocatòri 30/01/2018 Ajuts per a personal tècnic de suport previstos en el Subprograma Estatal de Formació i en el Subprograma Estatal d'Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat, en el marc del Pla Estatal d'I+D+i 2013-2016, correspone 30/01/2018 Convocatòria de propostes 2017 - Fons de seguretat interior - Lluita contra el tràfic d'armes ISFP-2017-AG-FIRE 30/01/2018 Subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua (Convocatòria)  30/01/2018 Subvencions per al Subprograma de Mobilitat dins del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 en R+D+i (Convocatòria) 30/01/2018 Ajuts destinats a les inversions per a la innovació i la millora de la producció i/o comercialització de productes vitivinícoles, corresponents als anys 2015 a 2018 (Convocatòria) 31/01/2018 Ajuts de la Fundación Biodiversidad per a la realització de projectes en matèria d'adaptació al canvi climàtic (Convocatòria) 31/01/2018 Ajuts per a contractes predoctorals del Programa "Salvador de Madariaga" a l'Institut Universitari Europeu dels subprogrames de Formació i de Mobilitat inclosos en el Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva ocupabilitat, en el marc del Pla Estat 31/01/2018 Convocatòria de propostes 2017 - Fons de seguretat interior - Projectes sobre delinqüència organitzada per abordar el tràfic d'éssers humans ISFP-2017-AG-THBX 31/01/2018 Convocatòria de propostes 2017 - H2020 - Convocatòria conjunta UE-Corea H2020-EUK-2018  31/01/2018 Convocatòria de propostes EACEA 27/2017- Programa Erasmus+ - Acció clau 3: Suport a la reforma de les polítiques - Qualificacions conjuntes en el sistema d'educació i formació professional (EFP)  31/01/2018 Convocatòria de propostes 2017 - H2020 - Convocatòria conjunta UE-Japó H2020-EUJ-2018  31/01/2018 Segona Convocatòria Bilateral Espanya-Egipte sota el programa ESITIP 31/01/2018 Subvencions destinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i generades pel transport d'aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cisterna, o per l'execució d'obres o d'actuacions d'urgència equivalents destin 31/01/2018 Ajudes Torres Quevedo contemplades en el Subprograma Estatal de Formació i en el Suprograma Estatal d'Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Inn 01/02/2018 Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP) (Convocatòria) 01/02/2018 Convocatòria de propostes 2017 - Fons de seguretat interior - Protecció dels espais públics i atenció a l'amenaça cbrn-e (química, biològica, radiològica, nuclear i explosius) ISFP-2017-AG-PROTECT  01/02/2018 Convocatòria de propostes del Subprograma MEDIA 2017 - Suport al desenvolupament de continguts audiovisuals de paquets de projectes (Slate Funding 2018) EACEA / 23/201 01/02/2018 Seleció de programes formatius - Ajuts Fundació Científica AECC a formació personal investigador - Clínic formació 2018 (Programes)  01/02/2018 Subvencions per a Projectes d'Investigació Clínica Independent en Teràpies Avançades de l'Acció Estratègica en Salut 2013-2016, del Subprograma Estatal de Generació del Coneixement, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innova 01/02/2018 Ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (Convocatòria) 05/02/2018 Ajuts a projectes d'iniciatives socials 2018 - Promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia (Convocatòria) 05/02/2018 Convocatòria de propostes 2017 - Europa Creativa - Projecte "Espais i ciutats culturals i creatius" EAC / S23 / 2017 05/02/2018 Ajuts a empreses pimes exportadores i/o potencialment exportadores de Catalunya per participar en el programa Pla internacional de promoció (Convocatòria) 06/02/2018 Ajuts A projectes de reforç de l'ocupabilitat de persones joves amb transtorn mental - Any 2018 (Convocatòria)  06/02/2018 Ajudes per a la formació de doctors en empreses "Doctorats Industrials" contemplades en el Subprograma Estatal de Formació i en el Suprograma Estatal d'Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat, corresponents a l'an 08/02/2018 Subvencions de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales F.

 • ERC SMMonjos comença una campanya municipal de civisme

  La paraula civisme prové del llatí civis, que significa ciutadà. Per tant, el civisme és aquell conjunt d’actituds indispensables per garantir una bona convivència als espais que habitualment compartim com a membres d’una mateixa comunitat. Des de finals del segle XX Santa Margarida i els Monjos ha anat esdevenint un espai complexa: multireligiós, multicultural, multilingüe, etc. És una evidència que la gestió de la diversitat no és fàcil. Per això difícilment es podrà educar en civisme si prèviament no es crea esperit de comunitat.

 • SMiMonjos habilitarà tres espais públics per tal que els gossos puguin jugar i córrer

  A SMiMonjos, que no hi ha diners per mantenir el Centre de Dia pels avis, s'habilitaran tres espais públics per tal que els gossos puguin jugar i córrer. Quan els espais canins estiguin enllestits, entrenadors especialitzats duran a terme diferents sessions. L'any que ve Santa Margarida i Els Monjos habilitarà tres nous espais canins en el quals els gossos podran jugar i córrer lliurement sense necessitat d'anar lligats. Els espais estaran senyalitzats i delimitats per tanques i estaran concebuts no només com a grans àrees de “pipican”, sino com a llocs en que els animals i els seus propietaris podran interactuar.

 • Bon Any i millor República

  2018 República o República.