Santa Margarida i els Monjos - Esquerra Republicana

Per un municipi lliure de corrupció.

El proppassat divendres es va conèixer la sentència de Jutjat Penal nº tres de Vilanova i la Geltrú, per prevaricació, negociacions i activitats prohibides, en un procediment iniciat per un veí de Santa Margarida i els Monjos l’any 2008, contra l’alcalde socialista -Jordi Girona-, la secretària de l’Ajuntament –M. Victoria Ripollés- i els arquitectes Josep Soler Barceló i Miquel Cols Arnan.
Els arquitectes treballaven per l’ajuntament on visaven els projectes que ells mateixos realitzaven en el seu estudi particular (Hèlix), esdevenint jutges i parts del mateix projecte. S’estima que la quantia adjudicada irregularment, amb el vist i plau de l’alcalde, la secretària i la Junta de Govern socialista va ser de 1.300.000 €.
En aquesta sentència es condemna a l’antic alcalde, Jordi Girona Alaiza  a 9 anys d’inhabilitació com autor d’un delicte continuat de prevaricació.  A la secretària a la inhabilitació de 5 anys i sis mesos, i als arquitectes a una multa de 3.600 € i a la suspensió de càrrec públic durant dos anys. Pel que fa a la secretària també és dicta que se li obri un nou procediment per un possible delicte de falsedat documental.
Des de fa uns anys diferents tribunals de justícia han dictat sentències considerant irregulars les adjudicacions dels projectes d’obres de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos a l’estudi Hèlix, i exigint el retorn al Consistori dels diners percebuts per a la seva realització. L’estudi Hèlix ha de retornar al poble, de moment, una quantitat sentenciada superior a 155.000 € -s’estima que encara està pendent de sentència una quantitat semblant- sense que l’equip de govern socialista del municipi hagí mostrat gaire diligencia amb la reclamació dels pagaments. El jutjat contenciós administratiu ha hagut de intervenir i multar en diferents ocasions a l’actual alcaldessa socialista per manca de diligència a l'hora de fer complir les sentències. És a dir fer tornar els diners al municipi.  
Des de Esquerra volem denunciar que malgrat que els temes penals són personals, és a dir impliquen a la persona i no a la institució, la defensa judicial de la secretària l’abona l’Ajuntament de SMiMonjos, i fins a l’any 2013 també la defensa del senyor Jordi Girona,  contradit el sentit comú i l’ètica,  ja que diners del denunciant ha servit per a la defensa del denunciat per les seves malifetes contra el municipi.
ERC, respecta la sentencia jurídica,  mostra la més absoluta confiança amb el cos de funcionaris i treballadors de l’Ajuntament i reclama les responsabilitats polítiques de totes les persones que encara avui continuen ocupant càrrecs polítics a l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. Membres de la majoria socialista que durant anys coneixien les irregularitats que anaven succeint, les van consentir tot donant el seu vist i plau a una gestió irregular.
Esquerra continuarà treballant contra la corrupció municipal,  per recuperar el bon nom de Santa Margarida i els Monjos, i per la depuració de la institució municipal. https://www.facebook.com/josep.arasaferrer/videos/1162072107192713/

Comentaris


No hi ha cap comentari


El comentari s'ha enviat correctament