Santa Margarida i els Monjos - Esquerra Republicana

Nou episodi de contaminació al Foix

El passat cap de setmana (10/11-03-18) el riu Foix va patir un nou episodi de contaminació. L’Alt Penedès és una comarca amb pocs recursos hídrics. La conca principal és la del Foix. Un riu estacional ...

Esquerra Republicana

ERC SM Monjos